Chi tiết tin - Thị trấn Krông Klang - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 45
  • Tổng truy cập 12.997

Tuyên truyền cải cách hành chính

10:11, Thứ Hai, 23-10-2023

hướng dẫn đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị trấn Krông Klang, đảm bảo đạt mục tiêu đến năm 202 có 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thị trấn Krông Klang luôn được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm đối tượng. 

Việc tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đồng thời nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tập trung quán triệt cán bộ, công chức tích cực trong việc thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính, xem nhiệm vụ thực hiện CCHC là mục tiêu hàng đầu. Công khai việc đánh giá, xác định chỉ số CCHC của cơ quan đảm bảo khách quan.

 

- Lòng ghép tuyên truyền công tác CCHC, thực hiện đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số trong các cuộc họp giao ban, hội nghị gồm 11 đợt với 11 nội dung.

- Triển khai ra quân hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử, đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia. Phát tờ rơi hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến.

 

- Bộ phận một cửa, cán bộ phụ trách CCHC thị trấn thường xuyên hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp cách thức tra cứu thủ tục hành chính, tra cứu tiến độ hồ sơ, cách thức đăng ký dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết  trực tuyến mức độ 3,4 nhằm giảm giấy tờ, thời gian, chi phí.

- Tuyên truyền lồng ghép trong đợt tuyên truyền pháp luật về 5 khóm có 98 người tham gia với 04 nội dung.

- Thực hiện hơn 06 lượt tuyên truyền trong đó phối hợp với Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên thị trấn 4 lượt và 2 lượt qua các buổi hoạt động của khóm.

- Hướng dẫn các cơ quan trực thuộc đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến